top of page

עגלות טיפולים ECOLINE

עגלת הטיפולים ECOLINE של פגסוס משולבת קסטת תרופות ומגירות לאחסון ציוד רפואי נלווה (מזרקים, מחטים, פדים)

bottom of page