top of page

עגלות חלוקת תרופות משולבות מחשב

עגלות אפולו - משלבת זרוע למחשב/מסך, מגירת מקלדת, קסטת תרופות ומגירות לציוד רפואי. עגלת מחשב הידראולית המשלבת קסטת תרופות

עגלת חלוקת תרופות אפולו

עגלת חלוקת תרופות אפולו

עגלת טיפולים אפולו

bottom of page