עגלות לשינוע APOLLO

עגלות שינוע תרופות מבית המרקחת למחלקה, העגלות ניתנות לנעילה במפתח או בקודן אלקטרוני

עגלה שינוע תרופות צרה

עגלה כפולה שינוע תרופות

עגלת אחסון משולב מגירות