top of page

פגסוס מדיקל

חברת פגסוס מדיקל הינה חברה אמריקאית - ישראלית המתמחה בתכנון וייצור של מערכות אחסון מודולריות לתחום הרפואי. החברה מציעה פתרונות של ניהול מלאים וכן מפתחת כלי תוכנה לניהול ושליטה של שרשרת האספקה בבתי חולים מהמחסנים המרכזיים ועד רמת המחלקה

עגלת טיפולים אפולו

עגלת חלוקת תרופות

ארון קסטות תרופות

עגלה שינוע תרופות צרה

עגלת אחסון משולב מגירות

עגלת חלוקת תרופות אפולו

עגלה כפולה שינוע תרופות

עגלת חלוקת תרופות אפולו

bottom of page