פתרונות

תא נע
פתרונות אחסון לניהול תרופות
תא נע
תא נע
מגירות קווה
מגירות קווה

לשוניות דחיפה

הלשוניות דוחפות את האריזת הכפפות לכיוון החזית, כדי שהשליפה תיהיה נוחה. תיתן למילואי בגדלים שונים של אריזות כפפות, גודל המרבי 14.5X24.5X8 ס"מ.

תַעֲשִׂיָתִי

מגירות תאים
מערכת מידוף לגובה
מערכות אלומיניום
ארוניות מגירונים
תא נע
מגירות קווה

הלשוניות דוחפות את האריזת הכפפות לכיוון החזית, כדי שהשליפה תיהיה נוחה. תיתן למילואי בגדלים שונים של אריזות כפפות, גודל המרבי 14.5X24.5X8 ס"מ.

מִשׂרָד

מגירות תאים
מערכת מידוף לגובה
מערכות אלומיניום
ארוניות מגירונים
תא נע
מגירות קווה

הלשוניות דוחפות את האריזת הכפפות לכיוון החזית, כדי שהשליפה תיהיה נוחה. תיתן למילואי בגדלים שונים של אריזות כפפות, גודל המרבי 14.5X24.5X8 ס"מ.

מזון

מגירות תאים
מערכת מידוף לגובה
מערכות אלומיניום
ארוניות מגירונים
תא נע
מגירות קווה

הלשוניות דוחפות את האריזת הכפפות לכיוון החזית, כדי שהשליפה תיהיה נוחה. תיתן למילואי בגדלים שונים של אריזות כפפות, גודל המרבי 14.5X24.5X8 ס"מ.