top of page

רפואי

חברת חוליות מספקת מגוון רחב של מוצרים בתחום הרפואי כדי לתת מענה לכל צורכים שלכם בסביבת העבודה הרפואית

עגלה שינוע תרופות צרה

עגלה כפולה שינוע תרופות

עגלת אחסון משולב מגירות

ארון קסטות תרופות

bottom of page