top of page

רפואי

חברת חוליות מספקת מגוון רחב של מוצרים בתחום הרפואי כדי לתת מענה לכל צורכים שלכם בסביבת העבודה הרפואית

עגלת דמים ועירויים 18 תאים

עגלת חלוקת תרופות אפולו

עגלת טיפולים אפולו

עגלת טיפולים 32 תאים

עגלת חלוקת תרופות אפולו

עגלת חלוקת תרופות

bottom of page