top of page

רפואי

חברת חוליות מספקת מגוון רחב של מוצרים בתחום הרפואי כדי לתת מענה לכל צורכים שלכם בסביבת העבודה הרפואית

עגלת טיפולים אפולו

עגלת אחסון משולב מגירות

עגלת טיפולים 32 תאים

עגלת חלוקת תרופות אפולו

עגלה כפולה שינוע תרופות

עגלות גליונות חולים

עגלת דמים ועירויים 18 תאים

עגלת חלוקת תרופות

ארון קסטות תרופות

עגלה שינוע תרופות צרה

bottom of page