top of page

תעשייתי

חברת חוליות מספקת מגוון רחב של מוצרים בתחום הרפואי כדי לתת מענה לכל צורכים שלכם בסביבת העבודה הרפואית

קרוסלת רב תא G2

סט 669 רב תא

bottom of page