הקורונה   עוצרת   בדלת 

 עוצרת 

לכל בית עסק לעמידה בתו הסגול

עמדת הגיינה