top of page
Anchor 1

עגלות מחשב מקצועיות

 עגלות מחשב למגוון שימושים רפואיים ותעשייתיים

 עגלות המחשב של חוליות תוכננו על ידי המומחים שלנו, על מנת לשלב באופן מושלם פונקציונאליות והתאמה לתנאי השטח. כל עגלות המחשב בתחום הרופאי פותחו יחד עם רופאים ואחיות להתאמה מלאה.

bottom of page